הספר הכי פסיכי שקראת, או שלא תשלם.

כיצד חייך היו נראים אילו יכולת לקום כל בוקר ולעשות מה שבא לך?